Ảnh hưởng của chế độ vận hành nồi hơi

     

Trong quá trình sử dụng nồi hơi thì chế độ vận hành thường phải đặt yêu cầu về mặt an toàn hầu nhưng không đạt được chế độ vận hành tối ưu nhất có hiệu xuất cao nhất và ít khi đạt được yêu cầu về kinh tế.

>>> các thiết bị ảnh hưởng đến hiệu suất nồi hơi

Những lý do làm nên những điều nói trên đó là:

Thông thường các nồi hơi công suất nhỏ được trang bị rất ít các đồng hồ đo các thông số vận hành nồi hơi như: lưu lượng nhiên liệu tiêu thụ, lưu lượng hơi sản xuất, lưu lượng gió cấp vào lò, nhiệt độ khói thoát. Công nhân vận hành thường ít quan tâm đến việc vận hành sao cho kinh tế nhất mà chỉ quan tâm đến vận hành an toàn.

van-hanh-noi-hoi

Chế độ vận hành không tối ưu thể hiện ở những mặt sau:

-  Nồi hơi vận hành ở chế độ thiếu gió hoặc thừa gió – vì không có đồng hồ theo dõi hay thiết bị kiểm tra.

- Theo yêu cầu thường thay đổi chế độ cấp gió không phù hợp với thay đổi lượng nhiên liệu cấp vào nồi khi thay đổi phụ tải. Chính vì thế chế độ vận hành có khi hợp lý ở mức phụ tải này nhưng lại không hợp lý ở mức phụ tải khác.

van-hanh-noi-hoi

- Phôi phối gió khi đốt không hợp lý vì một số lý do nào đó gây ra hiện tượng thiếu gió cục bộ khu vực này nhưng lại thừa gió cục bộ khu vực kia.

- Một số yếu tố của thiết bị chưa được người sử dụng chú ý đến như: độ lọt gió, tình trạng ghi, tình trạng vòi đốt

Người sử dụng nồi hơi cần hiệu chỉnh để xác lập một bảng chế độ vận hành tối ưu cho nồi hơi, thí nghiệm nhằm loại bỏ các yếu tố vận hành nêu trên tránh ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của nồi hơi.