Công Ty TNHH Bách Khoa Á Châu

     
Dự án tiêu biểu
 • Công ty Thép Đại Lộc Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu 

  Công ty Thép Đại Lộc

  Công ty Thép Đại Lộc

 • Mì Gấu Đỏ Bình Dương Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu 

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

 • Công ty nước giải khát Tribeco Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu 

  Công ty nước giải khát Tribeco

  Công ty nước giải khát Tribeco

 • Công ty cao su Daklak Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu 

  Cao Su Daklak

  Cao Su Daklak

 • Công ty TNHH công nghiệp MTV Masan Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu 

  Công ty Masan

  Công ty Masan

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống dây chuyền bột cá nước mặn và nước ngọt với công suất lớn 

  Dây chuyền bột cá

  Dây chuyền bột cá

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Bao Bì Đồng Tiến

  Bao Bì Đồng Tiến

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Công ty Kinh Đô

  Công ty Kinh Đô

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Vifon

  Vifon

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Masan

  Masan

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi tầng sôi công suất 30 tấn/giờ cho công ty Mì Gấu Đỏ tại Bình Dương 

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 20 tấn /giờ công ty  TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiền 

  Bao Bì Đồng Tiến

  Bao Bì Đồng Tiến

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 20 tấn /giờ công ty  cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng

  Công ty Việt Thắng

  Công ty Việt Thắng

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 10 tấn /giờ công ty  Uni President Việt Nam 

   uni president

  uni president

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 10 tấn /giờ công ty  cổ phần thực phẩm Bích Chi

  Thực Phẩm Bích Chi

  Thực Phẩm Bích Chi

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 10 tấn /giờ công ty  cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung 

  Bia sài gòn miền trung

  Bia sài gòn miền trung

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi tầng sôi công suất 15 tấn /giờ công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam 

  Greenfeed

  Greenfeed

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi tầng sôi công suất 15 T/h cho Công ty CP TP Thiên Hương.

  Thực Phẩm Thiên Hương

  Thực Phẩm Thiên Hương

 • Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu

  Tập đoàn Kinh Đô

  Tập đoàn Kinh Đô

 • Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu

  Tribeco Bình Dương

  Tribeco Bình Dương

 •  Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu

  Tôn Đại Thiên Lộc

  Tôn Đại Thiên Lộc

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi công suất 10 T/h cho Công ty Proconco Cần Thơ

  Proconco Cần Thơ

  Proconco Cần Thơ