Công Ty TNHH Bách Khoa Á Châu

     

Công ty nước giải khát Tribeco Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu