Công Ty TNHH Bách Khoa Á Châu

     

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống dây chuyền bột cá nước mặn và nước ngọt với công suất lớn 

Các dự án tiêu biểu:

1. Hệ thống dây chuyền bộ cá công suất 300 tấn/ngày Công Ty Cổ Phần Thủy Sản An Lạc

2. Hệ thống dây chuyền bột cá công suất 90 tấn/ngày Công Ty TNHH Bột Cá Hà Tiên

3. Hệ thống dây chuyền bột cá công suất 90 tấn/ngày Doanh nghiệp tư nhân Đông Hải

4. Hệ thống dây chuyền bột cá công suất 90 tấn/ngày Công ty cổ phần Kiên Hùng

5. Hệ thống dây chuyền bột cá công suất 90 tấn/ngày Công ty TNHH Minh Châu

6. Hệ thống dây chuyền bột cá công suất 240 tấn/ngày Gò Đàng, Bến Tre

7. Hệ thống dây chuyền bột cá công suất 120 tấn/ngày Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Long Sơn

................................