Công Ty TNHH Bách Khoa Á Châu

     
Dự án tiêu biểu
 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi tầng sôi công suất 30 tấn/giờ cho công ty Mì Gấu Đỏ tại Bình Dương 

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 20 tấn /giờ công ty  TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiền 

  Bao Bì Đồng Tiến

  Bao Bì Đồng Tiến

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 20 tấn /giờ công ty  cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng

  Công ty Việt Thắng

  Công ty Việt Thắng

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 10 tấn /giờ công ty  Uni President Việt Nam 

   uni president

  uni president

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 10 tấn /giờ công ty  cổ phần thực phẩm Bích Chi

  Thực Phẩm Bích Chi

  Thực Phẩm Bích Chi

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Lò hơi tầng sôi công suất 10 tấn /giờ công ty  cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung 

  Bia sài gòn miền trung

  Bia sài gòn miền trung

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi tầng sôi công suất 15 tấn /giờ công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam 

  Greenfeed

  Greenfeed

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi tầng sôi công suất 15 T/h cho Công ty CP TP Thiên Hương.

  Thực Phẩm Thiên Hương

  Thực Phẩm Thiên Hương

 •  Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu

  Tôn Đại Thiên Lộc

  Tôn Đại Thiên Lộc

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp lò hơi công suất 10 T/h cho Công ty Proconco Cần Thơ

  Proconco Cần Thơ

  Proconco Cần Thơ