Công Ty TNHH Bách Khoa Á Châu

     
Dự án tiêu biểu
 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Bao Bì Đồng Tiến

  Bao Bì Đồng Tiến

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Công ty Kinh Đô

  Công ty Kinh Đô

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Vifon

  Vifon

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

  Mì Gấu Đỏ Bình Dương

 • Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

  Masan

  Masan

 • Là đối tác chiến lược trong Hệ thống Cung cấp hơi của Công ty Bách Khoa Á Châu

  Tribeco Bình Dương

  Tribeco Bình Dương