Bộ tiết kiệm hơi

     

Bộ tiết kiệm hơi

Mã SP: 758A Giá: Liên hệ Mô tả:
Thông tin chi tiết
- Nguyên lý làm việc:
Thông thường nước sau khi ngưng tụ thông qua bộ tách nước từ hệ thống thiết bị sử dụng hơi sẽ hồi về bồn chứa nước ở áp suất môi trường, do đó nhiệt độ nước ngưng sẽ giảm xuống nhiệt độ ngưng tụ ở áp suất môi trường và một phần sẽ bốc hơi do quá trình giảm áp.
 
 Bộ tiết kiệm hơi: Bơm nước ngưng tụ ở nhiệt độ cao về lò hơi, không đưa qua bồn chứa nước ngưng tụ.
- Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu: từ 10 đến 15%.
- Áp suất làm việc thông thường: 5 - 6 bar.
- Nhiệt độ nước ngưng tụ: 157oC.
Tags: