Hệ thống thu hồi nước ngưng

     

Hệ thống thu hồi nước ngưng

Mã SP: 777U Giá: Liên hệ Mô tả:
Hệ thống thu hồi nước ngưng: 
 
- Thu hồi toàn bộ nước ngưng của hệ thống bơm trực tiếp về lò hơi
- Giảm chi phí nhiên liệu cho doanh nghiệp tới 12%, 
- Giảm giá thành sản phẩm, 
- Tăng tính cạnh tranh, 
- Góp phần bảo vệ môi trường,...
Hệ thống thu hồi nước ngưng
Tags: